Παρακολούθηση καταναλώσεων

Καταναλώσεις ενέργειας-καυσίμων

Παρακολουθήστε τις καταναλώσεις καυσίμων ή ενέργειας (αλλά και άλλες καταναλώσεις όπως π.χ. νερού) για το σύνολο ή μέρος του εξοπλισμού ή των εγκαταστάσεών σας. Αναλυτική καταγραφή ποσοτήτων και κόστους.

Ανάλυση των καταναλώσεων ανά μήνα, εξοπλισμό, κέντρο κόστους, είδος καυσίμου / ενέργειας, κλπ.