Έργα

CMMS με ολοκληρωμένη διαχείριση έργων

Ελαχιστοποιήστε τον απαραίτητο χρόνο για την παρακολούθηση και διαχείριση έργων όπως την κατασκευή ή επέκταση εγκαταστάσεων, τη βελτίωση του εξοπλισμού σας, κτηριακές εργασίες αλλά και γενικότερα οτιδήποτε έργα θέλετε.

Ο αποτελεσματικός έλεγχος είναι πολύ σημαντικός για κάθε έργο, μικρό ή μεγάλο. Είναι κρίσιμο να γνωρίζετε αν η κάθε εργασία γίνεται μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού της (τόσο σε ό,τι αφορά τον χρόνο όσο και το κόστος), αν υλοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό της και τι ποσοστό έχει ήδη υλοποιηθεί.

Δυστυχώς όμως με τα περισσότερα συστήματα διαχείρισης έργων που είναι διαθέσιμα στην αγορά η παρακολούθηση ενός έργου είναι δύσκολη και απαιτεί χρόνο. Έτσι, το αναμενόμενο όφελος αρχίζει και γίνεται μικρό σε σχέση με την απαιτούμενη προσπάθεια. Φυσικά, αυτό ισχύει πολύ περισσότερο σε μικρές εταιρίες ή μικρά έργα.

Το iMaint σας δίνει τα εργαλεία για να διαχειριστείτε εύκολα και αποτελεσματικά τα έργα σας, χωρίς τα παραπάνω μειονεκτήματα. Έτσι, μπορείτε να έχετε 100 % του αποτελέσματος με 10 % της προσπάθειας. Η διαχείριση των έργων βασίζεται σε μια απλή μεθοδολογία: εκτίμηση του κόστους και της προσπάθειας, παρακολούθηση χρόνου και δαπανών, αξιολόγηση του έργου.

Η δημιουργία ενός έργου είναι πολύ εύκολη – τα μόνα υποχρεωτικά πεδία είναι μια περιγραφή και η διάρκεια του έργου.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πληροφορίες για τις απαιτούμενες ώρες και το εκτιμώμενο κόστος.

Όσο το έργο είναι σε εξέλιξη, είναι πολύ εύκολο να καταγράφετε τα υλικά που χρησιμοποιούνται, τις ώρες του προσωπικού και τυχόν άλλες δαπάνες (π.χ. υπεργολάβους, μεταφορικά, δαπάνες διαμονής, μικροϋλικά, κλπ.).

Έτσι, μπορείτε να έχετε κάθε στιγμή μια ενημερωμένη και σωστή εικόνα του κόστους του έργου.

Και φυσικά μπορείτε πολύ εύκολα να εντοπίσετε εύκολα τα έργα με το μεγαλύτερο κόστος ή τη μεγαλύτερη απόκλιση ανάμεσα στο προβλεπόμενο και πραγματικό κόστος.

Με το iMaint μπορείτε να διαχειριστείτε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με ένα έργο (προσφορές, σχέδια, συμφωνητικά…).

Όλα αυτά αποθηκεύονται στην εφαρμογή και δεν χάνονται ακόμα και αν σβηστεί το αρχικό έγγραφο.

Έτσι, μπορείτε να έχετε σε κάθε στιγμή άμεση πρόσβαση σε όλα τα αρχεία του έργου.