αναλυσεις

Service Software με περιεκτικές και δυναμικές αναλύσεις

Το iMaint/eng περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό από έτοιμες αναλύσεις και αναφορές που συνήθως καλύπτουν όλες τις ανάγκες σας. Έτσι, δεν υπάρχει κάποιο επιπλέον κόστος για το reporting.

Επιπλέον οι χρήστες μπορούν πολύ εύκολα να επεξεργαστούν και να τροποποιήσουν όλες τις διαθέσιμες αναφορές δημιουργώντας διάφορες δικές τους εκδόσεις της κάθε αναφοράς.

Μερικά παραδείγματα είναι:

 • Ανάλυση των προβλημάτων στον εξοπλισμό ή τις εγκαταστάσεις, αναγνώριση αιτιών
 • Παρακολούθηση του κόστους εργασιών προϋπολογιστικά και απολογιστικά και ανάλυση του κόστους ανά πελάτη, χρονικό διάστημα, μηχάνημα / εγκατάσταση, είδος εργασίας, κόστος ανταλλακτικών και προσωπικού
 • Ανάλυση της προβλεπόμενης και πραγματικής απασχόλησης του προσωπικού για την εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών ή επίλυση προβλημάτων ανά τύπο εξοπλισμού, εξοπλισμό, τύπο εργασίας, κατηγορία ή ομάδα εξοπλισμού, κέντρο κόστους, εργαζόμενο
 • Προβλέψεις ανταλλακτικών ανά τύπο εξοπλισμού, εξοπλισμό, εργασία, χρονικό διάστημα
 • Αναλύσεις για τις Κλήσεις, τα Έργα και τα Συμβόλαια συντήρησης (κόστος, ώρες, χρόνος ανταπόκρισης σε κλήσεις) καθώς επίσης και για τις Επιχειρηματικές Ευκαιρίες (προβλεπόμενα και πραγματικά έσοδα ανά μήνα, πελάτη, είδος επιχειρηματικής ευκαιρίας, υπεύθυνο, κλπ)
 • Dashboards όπου μπορείτε με μια ματιά να δείτε τη συνολική εικόνα της επιχείρησής σας (π.χ. πωλήσες ανά μήνα ή ανά τύπο, απασχόληση του κάθε τεχνικού κάθε μήνα, κλπ.)
 • Δείκτες με τις κυριότερες παραμέτρους απόδοσης της εταιρίας σας (key performance indicators). Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε δικές σας παραμέτρους και δείκτες, χωρίς κανένα περιορισμό, και να συνδυάσετε στοιχεία του προγράμματος με εξωτερικά δεδομένα. Έτσι, για παράδειγμα αν ο πελάτης σας είναι μια ξενοδοχειακή μονάδα, είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσετε ένα νέο δείκτη για το κόστος κατανάλωσης ενέργειας ανά διανυκτέρευση

Όλες οι αναλύσεις είναι δυναμικές και πολυδιάστατες (multi-dimensional). Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να δείτε το κόστος συντήρησης

 • ανά μήνα για το σύνολο των πελατών σας και όλες τις εργασίες
 • ανά μήνα και ανά εργασία για συγκεκριμένο πελάτη / εξοπλισμό
 • ανά εργασία για όλο το χρονικό διάστημα
 • ανά μήνα και κέντρο κόστους
 • κλπ