Συμβασεις συντηρησης

Service Management Software για ολοκληρωμένη διαχείριση συμβάσεων συντήρησης

Διαχειριστείτε αποτελεσματικά τα συμβόλαια συντήρησης (service level agreements) με τους πελάτες σας.

Το κάθε συμβόλαιο περιλαμβάνει

  • τις εργασίες που πρέπει να γίνονται και την περιοδικότητά τους
  • πληροφορίες σε σχέση με τη διάρκειά του
  • την πολιτική χρεώσεων (π.χ. χρέωση κάθε εργασίας ή συνολικά)
  • σχετικά αρχεία όπως για παράδειγμα το κείμενο του συμβολαίου ή σχέδια των εγκαταστάσεων του πελάτη

Υπολογίστε την απαιτούμενη προσπάθεια και κόστος, καταγράψτε τις εργασίες που γίνονται και τις αντίστοιχες δαπάνες, αξιολογήστε το συμβόλαιο.

Δείτε άμεσα τη συνολική εικόνα του κόστους και των εργασιών που έγιναν.

Εξασφαλίστε ότι όλα τα συμβόλαιά σας είναι εντός του προϋπολογισμού και υπό έλεγχο.

Διαχειριστείτε όλες τις διοικητικές ενέργειες που σχετίζονται με το συμβόλαιο όπως συναντήσεις, αποστολή αλληλογραφίας ή επικοινωνία με τον πελάτη

Ενημερωθείτε όταν το συμβόλαιο πρόκειται να λήξει. Μια ενέργεια υπενθύμισης θα δημιουργηθεί αυτόματα για τον υπεύθυνο του συμβολαίου.

Αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες τιμολόγησης.

Δείτε εύκολα όλες τις χρεώσιμες και μη χρεώσιμες εντολές εργασίας. Δημιουργήστε εντολές τιμολόγησης για τις χρεώσιμες εντολές μέσα σε μερικά λεπτά.