Εργα

Service Management Software με ολοκληρωμένη διαχείριση έργων

Χρησιμοποιήστε το iMaint/eng για να κάνετε κάθε λεπτό παραγωγικό!

Ελαχιστοποιήστε τον απαραίτητο χρόνο για την παρακολούθηση και διαχείριση των έργων σας.

Ο αποτελεσματικός έλεγχος είναι πολύ σημαντικός για κάθε έργο, μικρό ή μεγάλο. Είναι κρίσιμο να γνωρίζετε αν η κάθε εργασία γίνεται μέσα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της (τόσο σε ό,τι αφορά τον χρόνο όσο και το κόστος), αν υλοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό της και τι ποσοστό έχει ήδη υλοποιηθεί.

Δυστυχώς όμως με τα περισσότερα συστήματα διαχείρισης έργων που είναι διαθέσιμα στην αγορά η παρακολούθηση ενός έργου είναι δύσκολη και απαιτεί χρόνο. Έτσι, το αναμενόμενο όφελος αρχίζει και γίνεται μικρό σε σχέση με την απαιτούμενη προσπάθεια. Φυσικά, αυτό ισχύει πολύ περισσότερο σε μικρές εταιρίες ή μικρά έργα.

Το iMaint/eng σας δίνει τα εργαλεία για να διαχειριστείτε εύκολα και αποτελεσματικά τα έργα σας, χωρίς τα παραπάνω μεινοεκτήματα. Έτσι, μπορείτε να έχετε το 100% του αποτελέσματος με το 10% της προσπάθειας. Η διαχείριση των έργων βασίζεται σε μια απλή μεθοδολογία: εκτίμηση του κόστους και της προσπάθειας, παρακολούθηση χρόνου και δαπανών, αξιολόγηση του έργου.

Επιπλέον οι χρήστες μπορούν πολύ εύκολα να επεξεργαστούν και να τροποποιήσουν όλες τις διαθέσιμες αναφορές δημιουργώντας διάφορες δικές τους εκδόσεις της κάθε αναφοράς.

Η δημιουργία ενός έργου είναι πολύ εύκολη – τα μόνα υποχρεωτικά πεδία είναι ο πελάτης, μια περιγραφή και η διάρκεια του έργου.

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πληροφορίες για τις απαιτούμενες ώρες και το εκτιμώμενο κόστος.

Το iMaint/eng θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να συγκρίνει σε όλη τη διάρκεια του έργου το πραγματικό κόστος με το προβλεπόμενο και να υπολογίσει στο τέλος το κέρδος σας.

Σε κάθε έργο μπορούν να υπάρχουν περισσότερα υπο-έργα. Κάθε υπο-έργο έχει τις δικές του πληροφορίες διάρκειας και κόστους.

Όσο το έργο είναι σε εξέλιξη, είναι πολύ εύκολο να καταγράφετε τα υλικά που χρησιμοποιούνται, τις ώρες του προσωπικού και τυχόν άλλες δαπάνες (π.χ. υπεργολάβους, μεταφορικά, δαπάνες διαμονής, μικροϋλικά, κλπ.).

Έτσι, μπορείτε να έχετε κάθε στιγμή μια ενημερωμένη και σωστή εικόνα του κόστους του έργου.

Και φυσικά μπορείτε πολύ εύκολα να εντοπίσετε εύκολα τα έργα με το μεγαλύτερο κόστος ή τη μεγαλύτερη απόκλιση ανάμεσα στο προβλεπόμενο και πραγματικό κόστος.

Με το iMaint/eng μπορείτε να διαχειριστείτε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με ένα έργο (προσφορές, σχέδια, συμφωνητικά…).

Όλα αυτά αποθηκεύονται στην εφαρμογή και δεν χάνονται ακόμα και αν σβηστεί το αρχικό έγγραφο.

Έτσι, μπορείτε να έχετε σε κάθε στιγμή άμεση πρόσβαση σε όλα τα αρχεία του έργου.

Αυτοματοποιήστε τις διαδικασίες τιμολόγησης. Δημιουργείστε εντολές τιμολόγησης για κάθε έργο μέσα σε μερικά λεπτά, στείλτε τα τιμολόγιά σας νωρίτερα, πληρωθείτε πιο σύντομα.