Αποθήκες

Service Management με ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διαχείριση ανταλλακτικών

Παρακολουθήστε τα υλικά και τα προϊόντα σας. Επιλέξτε τη βέλτιστη πολιτική αγορών για τα ανταλλακτικά σας και ρυθμίστε τα αποθέματά τους στην αποθήκη σύμφωνα με τις πραγματικές σας ανάγκες.

Ολοκληρωμένο σύστημα παραγγελίας, ανάλωσης, παρακολούθησης υλικών / ανταλλακτικών (εισαγωγές στην αποθήκη, αναλώσεις, υπολογισμός μέσης τιμής κτήσης).

Παρακολούθηση του αποθέματος στην αποθήκη.

  • Μεθοδολογίες κοστολόγησης: Μέση Τιμή Κτήσης, Τελευταία Τιμή Κτήσης, Έκπτωση από Τιμή Τιμοκαταλόγου, Σταθερή Τιμή Κόστους.
  • Μεθολογίες χρέωσης: Μεικτό Περιθώριο Κέρδους, Markup Από Κόστος, Έκπτωση από Τιμή Τιμοκαταλόγου, Σταθερή Τιμή Χρέωσης.
  • Πολλαπλοί τιμοκατάλογοι υλικών και προϊόντων (π.χ. πελάτες χονδρικής, ειδικές συμφωνίες)
  • Διαχείριση παραγγελιών πελατών και παραγγελιών σε προμηθευτές. Μετασχηματισμός παραγγελιών πελατών σε παραγγελίες προμηθευτών και παραγγελιών σε αγορές.
  • Όρια αναπαραγγελίας για κάθε υλικό. Αυτόματη επισήμανση των υλικών που το απόθεμα τους στην αποθήκη γίνεται μικρότερο από τα όρια αυτά.
  • Διαχείριση κωδικών προμηθευτή και bar codes.