Εντολές εργασίας

Εντολές εργασίας

Με τη βοήθεια του iMaint/eng, η παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης είναι άμεση και αποτελεσματική:

Για κάθε εργασία προληπτικής ή επισκευαστικής συντήρησης το λογισμικό παράγει αυτόματα μια εντολή εργασίας η οποία περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες (πελάτης, διεύθυνση του πελάτη, εξοπλισμό που αφορά η συγκεκριμένη εργασία, προβλεπόμενη διάρκεια, υπεύθυνος για την εκτέλεσή της, εξαρτήματα – ανταλλακτικά που προβλέπεται ότι θα απαιτηθούν, οδηγίες εκτέλεσης ή ασφάλειας, κλπ.).

Τις εντολές εργασίας μπορείτε, εάν θέλετε, να τις τυπώσετε και να τις δώσετε στους υπεύθυνους για την εκτέλεσή τους

Μετά την εκτέλεση των εργασιών, μπορείτε με πολύ εύκολο τρόπο να καταχωρήσετε τα αποτελέσματά τους στο λογισμικό (πότε πραγματικά έγιναν, ποιο ήταν το αποτέλεσμα, ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, ώρες εργασίας που απαιτήθηκαν, …)

Έτσι, μπορείτε κάθε στιγμή να γνωρίζετε ποιες εργασίες έχουν γίνει, τα αποτελέσματά τους καθώς και ποιες έχουν καθυστερήσει και πόσο. Όλες οι καθυστερημένες εργασίες επισημαίνονται αυτόματα.

Αυτόματος υπολογισμός (με βάση τα παραπάνω στοιχεία) του σχετικού κόστους, ωρών προσωπικού, κλπ.