Θεματα

Στο iMaint επιλέγετε εσείς πως θέλετε να φαίνονται οι οθόνες σας. Εκτός από τις διαστάσεις και τα πεδία, μπορείτε να επιλέξετε και τα χρώματα!

Στις επόμενες διαφάνειες μπορείτε να δείτε μερικά παραδείγματα….

laptop frame
hero image