Σε ποιους ειναι χρησιμο

Λογισμικό Διαχείρισης Service για αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη !

Το iMaint/eng είναι ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης service, χρήσιμο σε κάθε επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες της. Απευθύνεται:

  • Σε εταιρίες Facility Management οι οποίες θέλουν να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες τους, αυξάνοντας την παραγωγικότητα του service και μειώνοντας παράλληλα το διαχειριστικό κόστος
  • Σε εταιρίες που έχουν σαν αντικείμενο την πώληση προϊόντων ή εξοπλισμού που υποστηρίζουν στη συνέχεια στους πελάτες τους, (όπως π.χ. εταιρίες συστημάτων κλιματισμού, τεχνολογικού εξοπλισμού, συστημάτων ασφαλείας, αυτοματισμών, ιατρικών μηχανημάτων, κ.ά.)
  • Σε εταιρίες που έχουν να διαχειριστούν μεγάλα ή μικρότερα έργα και θέλουν να έχουν την πλήρη εικόνα για το κόστος, το προσωπικό και τα υλικά που χρησιμοποιούνται

Το iMaint/eng είναι μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική λύση στις παρακάτω ανάγκες:

  • Αποτελεσματική διαχείριση πελατών, παροχή καλύτερων και πιο εξειδικευμένων υπηρεσιών
  • Μεγαλύτερη παραγωγικότητα για τα τμήματα πωλήσεων και service
  • Προγραμματισμός και συστηματική παρακολούθηση όλων των εργασιών σας
  • Αποτελεσματικός έλεγχος του κόστους για έργα, συντηρήσεις και αιτήσεις service
  • Λιγότερες βλάβες, καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του εξοπλισμού / εγκαταστάσεων των πελατών σας
  • Παρακολούθηση των υλικών – ανταλλακτικών, καλύτερος προγραμματισμός και έλεγχος των σχετικών προμηθειών
  • Καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του service

Μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε μια μικρή εταιρία, όπου θα λειτουργήσει σαν αυτόνομη εφαρμογή όσο και σε μια μεγάλη εταιρία όπου θα λειτουργήσει σαν ολοκληρωμένη λύση με συστήματα back-office.