Επισκόπηση

Λογισμικό Διαχείρισης Service

Το iMaint/eng είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πελατών, service και έργων σε εταιρίες που, εκτός από την πώληση προϊόντων και εξοπλισμού, παρέχουν και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες τους.

Είναι μια ιδανική λύση για εταιρίες

 • Facility Management
 • Συστημάτων κλιματισμού
 • Τεχνολογικού εξοπλισμού
 • Αυτοματισμών
 • Ιατρικών μηχανημάτων
 • Συστημάτων ασφαλείας, και πολλές άλλες

Συνδυάζει λειτουργικότητες Διαχείρισης Εξοπλισμού – Εργασιών (Maintenance Management) και Διαχείρισης πελατών (CRM – Customer Relationship Management) και Ηλεκτρονικού Καταλόγου Προϊόντων – Χαρακτηριστικών σε ένα πρακτικό και εύκολο στη χρήση του προϊόν.

Το iMaint/eng

 • Σας επιτρέπει να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τους πελάτες και να τους προσφέρετε καλύτερες και πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες
 • Υποστηρίζει την καλύτερη οργάνωση του service
 • Αυξάνει την παραγωγικότητα και μειώνει το κόστος των τμημάτων πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών
 • Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε με εύκολο και άμεσο τρόπο τις εργασίες για κάθε πελάτη και να έχετε πλήρη και αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους
 • Συντελεί θεαματικά στην καλύτερη λειτουργία του εξοπλισμού των πελατών σας
 • Διαχειρίζεται πλήρως τα υλικά / ανταλλακτικά που χρησιμοποιείτε στις εργασίες σας
 • Επιτρέπει την πολύ καλή παρακολούθηση των διαδικασιών χρέωσης και τιμολόγησης
 • Eίναι ένα δυναμικό περιβάλλον λογισμικού, που δεν σας ζητά να προσαρμοστείτε με αυτό αλλά αντίθετα προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας της δικής σας επιχείρησης

Το τελικό αποτέλεσμα είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς σας και η απόκτηση ικανοποιημένων και πιστών πελατών.

Γιατί να επιλέξετε το iMaint/eng ;

Εύκολο στη χρήση

Φυσικά δεν θέλετε να χάνετε πολύ χρόνο για να παρακολουθείτε τους πελάτες σας και  τις εργασίες που κάνετε για αυτούς. Αυτό ακριβώς είχαμε στο μυαλό μας όταν σχεδιάζαμε το iMaint/eng!

Το iMaint/eng είναι μελετημένο πάνω στις ανάγκες εταιριών όπως η δική σας. Συνδυάζει πλεονεκτήματα και απλότητα λειτουργίας. Μπορεί να λειτουργήσει για εσάς την επόμενη μέρα. Όλες οι λειτουργίες του είναι άμεσα και εύκολα προσβάσιμες από το χρήστη.

Δεν απαιτείται κάποια δαπανηρή και χρονοβόρα εκπαίδευση.

Με λίγα λόγια:

 • Το iMaint/eng είναι προσανατολισμένο στις διαδικασίες επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης
 • Προσωποποιημένες σελίδες (π.χ. οι εργασίες μου) για κάθε χρήστη
 • Σε κάθε οθόνη, πολύ λίγα πεδία είναι υποχρεωτικά. Έτσι, π.χ. μπορείτε να καταχωρήσετε ένα πελάτη μόνο με ένα όνομα και ένα τηλέφωνο. Ή ένα μηχάνημα δίνοντας μόνο μια περιγραφή και τίποτα άλλο
 • Σύγχρονο και πολύ ευχάριστο περιβάλλον επικοινωνίας με το χρήστη
 • Η εφαρμογή περιλαμβάνει πάρα πολλές λειτουργίες που εξοικονομούν χρόνο στην καταχώριση των στοιχείων
 • Μπορείτε με πολύ εύκολο τρόπο να δείτε τα στοιχεία σας σε πίνακες, ημερολόγια και διαγράμματα τα οποία να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας

Χαμηλό κόστος

Λογική τιμή, εκδόσεις που καλύπτουν όλους.

Δεν απαιτεί ακριβό εξοπλισμό και λογισμικό για τη λειτουργία του. Δεν χρειάζεται λειτουργικά συστήματα server, δεν είναι απαιτητικό σε πόρους του υπολογιστή. Η εγκατάσταση του iMaint/eng δεν απαιτεί κάποιον υπολογιστή έξω από τα συνηθισμένα. Λειτουργεί πολύ καλά σε υπολογιστές προηγούμενης τεχνολογίας χωρίς κανένα άλλο νέο πρόσθετο ή κρυφό κόστος.

Περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό από έτοιμες αναλύσεις και αναφορές που συνήθως καλύπτουν όλες τις ανάγκες του πελάτη. Έτσι, δεν υπάρχει επιπλέον κόστος για το reporting.

Μπορεί να λειτουργήσει με οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων (SQL Server, Oracle, DB2, Sybase ακόμα και με open – source συστήματα όπως MySQL ή Firebird). Πρακτικά, η επιχείρηση μπορεί όποτε θέλει να επιλέξει άλλη βάση δεδομένων.

Λειτουργικότητα

 • Πολλαπλά επίπεδα ιεραρχίας του εξοπλισμού, χωρίς περιορισμό, με διαφορετικά κριτήρια. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε
  • ένα δέντρο με βάση την τοπολογία των εγκαταστάσεων – μηχανημάτων (Κεντρικό Κτίριο, Μηχανοστάσιο, Ψυχροστάσιο, Ψύκτης, Κυκλοφορητές κλπ)
  • ένα άλλο δέντρο με βάση την ηλεκτρική εγκατάσταση (Κεντρικός Πίνακας, Πίνακας Ψυχροστασίου, Ψύκτης, Κυκλοφορητές κλπ)
 • Σύνθετες εντολές εργασίας που περιλαμβάνουν πολλά μηχανήματα – εγκαταστάσεις σε μια εντολή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να παράγουμε μια εντολή για κάθε μηχάνημα, οπότε μειώνεται η γραφειοκρατία.
 • Προγραμματισμός της προληπτικής συντήρησης με πολλαπλά κριτήρια έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει σύνθετες καταστάσεις.
 • Πάρα πολλές «έξυπνες» λειτουργίες που εξοικονομούν χρόνο (π.χ. μαζικό κλείσιμο εντολών εργασίας, γραφική καταχώριση εξοπλισμού με δυνατότητες αντιγραφής ή επανάληψης)
 • Έτοιμοι δείκτες παρακολούθησης της απόδοσης του service (key performance indicators). Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε δικές σας παραμέτρους και δείκτες, χωρίς κανένα περιορισμό, και να συνδυάσετε στοιχεία του προγράμματος με άλλα δεδομένα.
 • Κέντρο λήψης κλήσεων για απευθείας καταχώριση προβλημάτων ή αιτημάτων από τους πελάτες σας, με εύκολο και γρήγορο τρόπο.
 • Απεριόριστος αριθμός επιπέδων ιεραρχίας σε όλες τις παραμέτρους του προγράμματος όπως για παράδειγμα οι τύποι επιχειρηματικών ευκαιριών ή οι κατηγορίες ανταλλακτικών.
 • Ολοκληρωμένο σύστημα παραγγελίας, ανάλωσης, παρακολούθησης υλικών.

Τεχνολογία

 • Χρησιμοποιεί ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σε τεχνολογίες λογισμικού: .net 4, ORM, controls που δίνουν στο χρήστη ένα εξαιρετικά φιλικό, γραφικό περιβάλλον.
 • Παρέχει API (Application Programming Interface) και έτσι η λειτουργικότητά του μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μέσα από άλλες εφαρμογές είτε υφιστάμενες (π.χ. από το ERP σύστημα της επιχείρησης) είτε νέες εφαρμογές που θα κάνει ο πελάτης.
 • Έχει έτοιμα interfaces για σύνδεση με άλλα προγράμματα, είναι δηλ ένα πολύ ανοικτό σύστημα
 • Όλες οι αναφορές και όλες οι οθόνες μπορούν να τροποποιηθούν από τον πελάτη. Έτσι, π.χ. μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των πεδίων σε μια φόρμα ή να κρύψετε πεδία. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέες εκδόσεις των αναφορών και να επιλέγετε κάθε φορά την έκδοση που θέλετε. Μπορείτε π.χ. να αλλάξετε τη μορφή της εντολής εργασίας έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στον τρόπο λειτουργίας της εταιρίας σας.

Εμπειρία

Το iMaint/eng έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί με επιτυχία σε ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και οργανισμών. Θα χαρούμε να σας φέρουμε σε επαφή με τους χρήστες του.

Αν και έχει πελάτες σε πολλές χώρες (Ρωσία, Τσεχία, Πολωνία, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κ.ά.), το iMaint/eng έχει κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από την i2s στην Ελλάδα. Έτσι, αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανάγκη από τους πελάτες μας μπορούμε άμεσα να την καλύψουμε, επειδή έχουμε τον έλεγχο του λογισμικού – δεν λειτουργούμε σαν αντιπρόσωποι μιας εφαρμογής κατασκευασμένης στο εξωτερικό.