Η εταιρία

Ιστορία
Χρησιμοποιούμε τη γνώση και την εμπειρία μας για να αξιολογούμε, αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε τεχνολογίες πληροφορικής που βοηθούν τις επιχειρήσεις να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές.
Η i2s ιδρύθηκε το 1997 με στόχο την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και κυρίως την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων λογισμικού.
Λύσεις Λογισμικού

Εξειδικευόμαστε στην ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού για:

  • Διαχείριση εξοπλισμού – εγκαταστάσεων και συντήρησης (Maintenance Management)
  • Διαχείριση σχέσεων με πελάτες (λύσεις CRM), με εξειδίκευση στις εταιρίες τεχνολογικού εξοπλισμού οι οποίες παρέχουν και υπηρεσίες συντήρησης στους πελάτες τους.
  • Ειδικές εφαρμογές για γεωγραφικά κατανεμημένες επιχειρήσεις (multi-tier, intranet / internet based applications)
  • Ειδικές εφαρμογές που απευθύνονται σε κάθετες αγορές.

Επενδύουμε στην τεχνολογία και συμμετέχουμε ενεργά στη δημιουργία της.
Αναπτύσσουμε συστήματα πληροφορικής που ωφελούν τις επιχειρήσεις και τις στηρίζουν στις δραστηριότητές τους.
Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην υποστήριξη των πελατών μας !

Χρησιμοποιούμε όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες και να είμαστε δίπλα στους χρήστες των εφαρμογών μας (on-line σύστημα διαχείρισης αιτημάτων, remote support με teamviewer, κλπ). Εξασφαλίζουμε εγγυημένη ανταπόκριση μέσα σε 24 ώρες (για τις εργάσιμες ημέρες) σε κάθε αίτημα ή πρόβλημα.

Πελάτες μας είναι σημαντικές επιχειρήσεις και οργανισμοί στην Ελλάδα, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Χρησιμοποιούμε τεχνολογία αιχμής για την ανάπτυξη του λογισμικού: Object Oriented, Client/Server, Web, multi-tier. Όλες οι εφαρμογές είναι συμβατές με οποιαδήποτε SQL based βάση δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό, η επιλογή του συστήματος βάσης δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην υποστήριξη των πελατών μας! Είναι προτεραιότητα για μας να παρέχουμε ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες (ανάλυση αναγκών, μελέτες σκοπιμότητας, επιλογή τεχνολογίας, διαχείριση έργου κλπ) με στόχο τη γρήγορη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει το κάθε προϊόν.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Έρευνα και Ανάπτυξη είναι μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της εταιρίας μας. Επιπλέον η συμμετοχή και συνεργασία μας με σημαντικούς εταίρους σε διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα, μας έδωσε την δυνατότητα ανάπτυξης τεχνογνωσίας και προώθησης σύγχρονων και καινοτόμων λύσεων στον τομέα της πληροφορικής.

ΠΕΛΑΤΕΣ

Μας έχουν εμπιστευτεί εκατοντάδες επιχειρήσεις και οργανισμοί από διάφορους κλάδους όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.