Εκτύπωση

Παρακολουθήστε τα υλικά και τις αποθήκες σας. Επιλέξετε τη βέλτιστη πολιτική αγορών για τα ανταλλακτικά σας και ρυθμίστε τα αποθέματά τους στην αποθήκη σύμφωνα με τις πραγματικές σας ανάγκες.

Ολοκληρωμένο σύστημα παραγγελίας, ανάλωσης, παρακολούθησης υλικών / ανταλλακτικών ( (εισαγωγές στην αποθήκη, αναλώσεις, υπολογισμός μέσης τιμής κτήσης).

 

CMMS - διαχείριση ανταλλακτικών

Παρακολούθηση του αποθέματος στην αποθήκη.

CMMS - διαχείριση ανταλλακτικών - απόθεμα

Μεθοδολογίες κοστολόγησης: Μέση Τιμή Κτήσης, Τελευταία Τιμή Κτήσης, Έκπτωση από Τιμή Τιμοκαταλόγου, Σταθερή Τιμή Κόστους.

Διαχείριση παραγγελιών σε προμηθευτές. Μετασχηματισμός παραγγελιών σε αγορές.

Όρια προσοχής και αναπαραγγελίας για κάθε υλικό. Αυτόματη επισήμανση των υλικών που το απόθεμα τους στην αποθήκη γίνεται μικρότερο από τα όρια αυτά. Διαχείριση κωδικών προμηθευτή και bar codes.

You are here:   HomeΠροιονταiMaintΔιαχείριση ανταλλακτικών /υλικών