Εκτύπωση

Παρακολουθήστε τα υλικά και τις αποθήκες σας. Επιλέξετε τη βέλτιστη πολιτική αγορών για τα ανταλλακτικά σας και ρυθμίστε τα αποθέματά τους στην αποθήκη σύμφωνα με τις πραγματικές σας ανάγκες.

Service Management - διαχείριση ανταλλακτικών

Ολοκληρωμένο σύστημα παραγγελίας, ανάλωσης, παρακολούθησης υλικών  / ανταλλακτικών (εισαγωγές στην αποθήκη, αναλώσεις, υπολογισμός μέσης τιμής κτήσης).

Service Management - διαχείριση ανταλλακτικών - μενού

Παρακολούθηση του αποθέματος στην αποθήκη.

Service Management - διαχείριση ανταλλακτικών - απόθεμα

  • Μεθοδολογίες κοστολόγησης: Μέση Τιμή Κτήσης, Τελευταία Τιμή Κτήσης, Έκπτωση από Τιμή Τιμοκαταλόγου, Σταθερή Τιμή Κόστους.
  • Μεθολογίες χρέωσης: Μεικτό Περιθώριο Κέρδους, Markup Από Κόστος, Έκπτωση από Τιμή Τιμοκαταλόγου, Σταθερή Τιμή Χρέωσης.
  • Πολλαπλοί τιμοκατάλογοι υλικών και προϊόντων (π.χ. πελάτες χονδρικής, ειδικές συμφωνίες)
  • Διαχείριση παραγγελιών πελατών και παραγγελιών σε προμηθευτές. Μετασχηματισμός παραγγελιών πελατών σε παραγγελίες προμηθευτών και παραγγελιών σε αγορές.
  • Όρια προσοχής και αναπαραγγελίας για κάθε υλικό. Αυτόματη επισήμανση των υλικών που το απόθεμα τους στην αποθήκη γίνεται μικρότερο  από τα όρια αυτά.
  • Διαχείριση κωδικών προμηθευτή και bar codes.

 

You are here:   HomeΠροιονταiMaint.engΑποθήκες