Εκτύπωση

Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην υποστήριξη των πελατών μας! Είναι προτεραιότητα για μας να παρέχουμε ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες με στόχο τη γρήγορη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει το κάθε προϊόν.

Υποστήριξη

Το τμήμα υποστήριξης είναι πάντοτε δίπλα σας είτε για τεχνικά θέματα (εγκατάσταση, αναβάθμιση της εφαρμογής, επίλυση προβλημάτων κλπ) είτε για να σας βοηθήσει στη χρήση του λογισμικού.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται ηλεκτρονικά (με τη βοήθεια του Internet), τηλεφωνικά αλλά και στις εγκαταστάσεις σας.

Εκπαίδευση

Στην i2s θεωρούμε την εκπαίδευση των χρηστών καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματική και επιτυχημένη λειτουργία του λογισμικού.

Έτσι, δίνουμε μεγάλη σημασία στις υπηρεσίες εκπαίδευσης ακολουθώντας μια δοκιμασμένη και πρακτική μεθοδολογία η οποία είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να μπορεί να λάβει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.

H εκπαίδευση περιλαμβάνει, εκτός φυσικά από την παρουσίαση των λειτουργιών του προγράμματος, και:

  • προτάσεις για την καλύτερη δυνατή παραμετροποίηση του λογισμικού – έτσι ώστε να είναι φιλικό και γρήγορο στην καθημερινή του λειτουργία
  • μια προτεινόμενη ροή εργασίας έτσι ώστε το πρόγραμμα να προσαρμόζεται και να λειτουργεί παράλληλα με τις διαδικασίες της επιχείρησης

Στους χρήστες μοιράζεται έντυπο υλικό της εκπαίδευσης ενώ εκτός από το Manual του λογισμικού μπορούν να βρουν αναλυτικές οδηγίες και στο αρχείο βοήθειας (Help file) που συνοδεύει την εφαρμογή.

iMaint Ready-To-Run

Η υπηρεσία READY-TO-RUN είναι πολύ χρήσιμη στις περιπτώσεις μεγάλων, πολύπλοκων εγκαταστάσεων στις οποίες πιθανά θα πρέπει να γίνει και αναθεώρηση των διαδικασιών συντήρησης.

Στις περιπτώσεις αυτές, τo iMaint μπορεί να παραδοθεί στον πελάτη έτοιμο για παραγωγική λειτουργία, παραμετροποιημένο και προσαρμοσμένο στις διαδικασίες της επιχείρησης. Οι σύμβουλοι μηχανικοί της i2s θα αναλύσουν τις εγκαταστάσεις, θα καταγράψουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της επιχείρησης, θα προτείνουν πρότυπες διαδικασίες συντήρησης και αφού καταχωρήσουν όλα τα στοιχεία στη βάση δεδομένων θα παραδώσουν το λογισμικό έτοιμο για χρήση.

Οι υπηρεσίες Ready-To-Run βασίζονται στις απαιτήσεις, τον τρόπο λειτουργίας και τις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη και σχεδιάζονται πάντοτε με κύριο στόχο την απόλυτη κάλυψη των αναγκών του.

Δίνουν τη δυνατότητα στους νέους πελάτες μας να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο αλλά και να αξιοποιήσουν στο έπακρο την τεχνογνωσία και εμπειρία των στελεχών μας.

You are here:   HomeΥπηρεσιες