Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Α.Ε.

Μητροπόλεως 43,
15124, Μαρούσι, Αθήνα

Τηλέφωνα:

  +30 210 80 63287

+30 210 80 63356

FAX

  +30 210 80 50715

Emails

Πωλήσεις:    sales@imaint.com

Υποστήριξη:   support@imaint.com

Φόρμα επικοινωνίας